Položka bola pridaná do objednávky.

EpsonFISKÁLNA TLAČIAREŇ
DISPLEJE
DOTYKOVÁ JEDNOTKA
POS TLAČIARNE
SKENERY
PEŇAŽNÁ ZÁSUVKA
ZBERNÝ TERMINÁL


kontaktujte nás


Objednávka servisnej podpory Objednávka servisnej prehliadkyZákony pre ľudí
Varos Trade s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
tel:00421-48/414 5704
varos@varos.sk

Kontakt

Fiskálny modul FM3000 CZInteligentný fiskálny modul FM3000CZ Vám umožní používať Váš počítač ako otvorený homologizovaný pokladničný systém. Pod otvoreným pokladničným systémom sa rozumie systém umožňujúci vytvárať na PC pokladnici i iné, s predajom nesúvisiace operácie, ako je napríklad písanie korešpondencie, faxovanie, výpočet miezd atď. Povedané inou rečou, rozšíri vlastnosti počítača o registračnú pokladnicu vyhovujúcu Zákon č.215/2005 Sb. Hlavná prednosť fiskálneho modulu spočíva ale v tom, že pokiaľ ste doteraz pre predaj využívali software, ktorý Vám vyhovoval, nemusíte svoj software meniť za iný, homologizovaný. Stačí len vložiť do tlačových masiek priameho predaja riadiace ESC sekvencie, ktoré slúžia na komunikáciu s fiskálnym modulom FM3000. Týmto jednoduchým úkonom je Váš počítač pripravený na prácu registračnej pokladnice.

FM3000CZ je fiskálny modul s vlastným procesorom, ktorý komunikuje s počítačom pomocou sériového RS232 alebo USB2.0 rozhrania. /treba zakúpiť RS232-USB kábel/. FM3000 spracované doklady zasiela do pripojenej tlačiarne. Modul umožňuje samostatné vedenie evidencie tržieb a následné vykonanie výpočtu uzávierok, ktoré stanovuje Zákon č.215/2005 Sb. Modul nekomunikuje s počítačom, ak nemá pripojenú tlačiareň na tlač dokladov. Fiskálny modul je počítač, ktorý využíva výstupné periférne jednotky nadradeného počítača, ale je na ňom plne nezávislý. Ak by sme chceli charakterizovať funkcie modulu FM3000, tak po pripojení zákazníckeho displeja a pokladničnej tlačiarne sa zo zostavy stáva tzv. fiskálna tlačiareň, ktorá vyhovuje požiadavkám, ktoré stanovuje Zákon č.215/2005 Sb o registračných pokladnách. Fiskálny modul je napájaný zo zdroja nadradeného zariadenia. Modul nemá vlastný vypínač a do vypnutého stavu prejde vypnutím nadradeného počítača, alebo zdroja.

Nakoľko modul komunikuje s nadradeným systémom štandardným sériovým rozhraním RS232, najväčšia možnosť nasadenia je v troch základných oblastiach:

  • UNIX, QNIX a terminálové siete (externé prevedenie),

  • počítačové siete

  • aplikácie, kde užívateľovi vyhovuje software na predaj a evidenciu tovaru, ktorý vlastní a v jeho využívaní mieni i naďalej pokračovať bez nutnej dodatočnej homologizácie pokladničného systému,

  • pre užívateľov, ktorí chcú rozšíriť vlastnosti svojho PC o vlastnosti registračnej pokladnice, ktorá plne vyhovuje Zákon č.215/2005 Sb. spôsobe vedenia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.EN SK

eKasa FT5000
eFT4000
CHDU5000

Zabudli ste heslo?

Nákupný košík

Váš košík je prázdny.


TLAČIAREŇ FT5000
CHDU5000
ERP ukončenie 1.7.2019
Novelizácia od 1.7.2019
Novelizácia od 1.1.2019
Novelizácia od 1.4.2019
Novelizácia od 1.10.2019
Legislatíva ERP
Privítame Vaše názory
a námety.
Copyright © 2007 VAROS
Mard